DEBATA PRAKTYKÓW PAMIĘCI

21 listopada 2013, godz. 11.30
Aula Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, (XII piętro)
Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wraz z Collegium Civitas

O instytutach pamięci narodowej, problemie dostępu do archiwów, o rehabilitacji więźniów politycznych i lustracji oraz ściganiu sprawców zbrodni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozmawiać będą między innymi podczas międzynarodowej debaty:
dr Łukasz Kamiński, dyrektor polskiego Instytutu Pamięci Narodowej,
dr Dragoş Petrescu, przewodniczący rumuńskiej Narodowej Rady ds. Badań Akt Securitate, prof. János Simon, ekspert z węgierskiego Instytutu Badań nad Historią Transformacji, Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.
Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń osób działających w instytucjach zajmujących się rozliczaniem przeszłości komunistycznej i transformacją ustrojową w różnych krajach naszego regionu. Dyskusję poprowadzi Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight.

Spotkanie jest wstępem do międzynarodowej konferencji GENEALOGIE PAMIĘCI, która odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29 listopada 2013. Rozpoczęty w 2011 roku wieloletni projekt Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, w tym roku realizowany wspólnie z Collegium Civitas i Uniwersytetem Warszawskim. Celem programu jest przede wszystkim popularyzowanie zagadnień związanych z różnymi sposobami pamiętania XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej. Strona internetowa projektu jest platformą łączącą naukowców zajmujących się badaniami nad pamięcią z różnych regionów Europy.
Wstęp wolny.
Organizatorzy zapewniają polsko-angielskie tłumaczenie symultaniczne.