Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin
Do 30 czerwca 2016

Gérard Singer, 14 lutego w Nicei, 1950–1951 © Muzeum Narodowe w Szczecinie

W 1952 roku Muzeum Pomorza Zachodniego rozpoczęło nową fazę działalności, której podstawowym celem stało się umacnianie totalitarnego, prosowieckiego systemu w sferze kultury. Misję realizowano między innymi za pomocą pozyskiwanych do kolekcji obiektów, a jedną z najbardziej spektakularnych donacji było epickie malowidło Gérarda Singera 14 lutego w Nicei. Stoczniowy Szczecin – degermanizowane miasto kultywujące mit „Paryża Innej Europy” – wybrano nieprzypadkowo na opiekuna słynnego dzieła o portowej, antyhitlerowskiej oraz antykapitalistycznej tematyce. Pokaz obrazu – sześćdziesiąt lat po jego zniknięciu w muzealnych magazynach – przybliża niemal nieznany w Polsce nurt sztuki zachodnioeuropejskiej, polityczne, ikonograficzne i formalne konteksty malowidła.

więcej >>