Czy pisma kulturalne są nam jeszcze potrzebne?

Czy w epoce internetu potrzebne są jeszcze niszowe czasopisma kulturalne? Jeśli tak, to jaką rolę mają dzisiaj do spełnienia? Jaką rolę mają do spełnienia na Górnym Śląsku? Spotkanie z kwartalnikiem Fabryka Silesia odbędzie się 13 grudnia o godzinie 18.00.

Jaką rolę spełnia, może spełniać, powinna spełniać "Fabryka Silesia"? Pół roku po wejściu na rynek prasowy kwartalnika "Fabryka Silesia" wydawanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach zapraszamy na spotkanie z wydawcą, radą redakcyjną i redakcją.

W spotkaniu wezmą udział: wydawca Adam Pastuch dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury, członkowie rady redakcyjnej Zbigniew Kadłubek, Krzysztof Karwat, Szczepan Twardoch oraz redaktor naczelny Jan F. Lewandowski.

Spotkanie odbywa się w ramach Śląskiej Jesieni Literackiej 2012.

W trakcie spotkania możliwy będzie zakup pierwszego i drugiego numeru kwartalnika "Fabryka Silesia".
Dzięki uprzejmości organizatorów na spotkaniu będzie się też można zapoznać z bieżącym i archiwalnymi numerami "Herito".