Czerwony Wiedeń 1919–1934

Pierwsze wolne miejskie wybory w Wiedniu, przeprowadzone w maju 1919 roku, oddały władzę w ręce partii socjaldemokratycznej. Wystawa sięga od Muzeum Wiednia MUSA do ponad tuzina  lokacji w mieście. Zaplanowana wokół szeregu tematów pozwala na czasowy dostęp do „wędrujących obiektów”, odkrywając bogate dziedzictwo architektoniczne Czerwonego Wiednia – budowlaną utopię, która stała się częścią miejskiego pejzażu austriackiej stolicy.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Miasta Wiednia do 19 stycznia 2020.

Więcej informacji: www.wienmuseum.at