Chagall – Między wojną a pokojem Imre Ámos, „Węgierski Chagall” – W wirze wojny 1937–1944

(Chagall – Háború és béke között | Ámos Imre, a „magyar Chagall” – a háború örvényében 1937–1944)
Węgierska Galeria Narodowa
Budapeszt
Do 5 stycznia 2014

Marc Chagall, Życie, olej na płótnie, 1964 © Saint‑Paul‑de‑Vence, Fondation Maeght

W Węgierskiej Galerii Narodowej można oglądać w tym samym czasie dwie, korespondujące z sobą wystawy. Ich zestawienie stanowi swoisty dialog między dziełami dwóch malarzy żydowskiego pochodzenia. Spotkali się tylko raz na kilkugodzinną rozmowę w Paryżu, w 1937 roku. Chagall żył i tworzył jeszcze długo potem, jego rozmówca zaś, węgierski malarz Imre Ámos, zginął kilka lat później jako jedna z ofiar II wojny światowej. Wystawy ukazują zakorzenienie w tradycji i religii obecne w pracach obu artystów oraz drogi rozwoju ich twórczości, biegnące czasem wspólnymi, innym razem odrębnymi torami. Na wystawę przybyło z Francji blisko czterdzieści obrazów Chagalla. Wśród nich znalazło się wyjątkowe dzieło, ogromne płótno pod tytułem Życie (La vie), które po raz pierwszy opuściło muzeum południowo‑francuskiego miasteczka Saint‑Paul de Vence. Obrazy węgierskiego artysty pochodzą ze zbiorów Węgierskiej Galerii Narodowej.