Budowniczy rewolucji. Sztuka i architektura radziecka 1915–1935

Richard Pare, Wieża radiowa rozgłośni Szabołowskaja, 1998 (architekt: Władimir Szuchow, 1922)

(Baumeister der Revolution. Sowjetische Kunst und Architektur 1915–1935)

Martin-Gropius-Bau, Berlin

Do 9 lipca 2012

Wystawa prezentuje prace twórców wczesnej awangardy, takich jak El Lissitzky, Gustaw Kłucis, Lubow Popowa, Aleksander Rodczenko czy Władimir Tatlin. Znakomite obrazy, rysunki, grafiki i fotografie pokazują, że nowe wizje architektoniczne ucieleśniały nową epokę nie tylko w sensie typologicznym, ale również pod względem skali.

Z kolei zdjęcia renomowanego brytyjskiego fotografa architektury Richarda Pare’a przenoszą widza z powrotem do teraźniejszości. Pare zaczął odkrywać tę zapoznaną awangardę w 1993 roku. Jego fotografie wydobywają piękno tych budowli i nowatorstwo ich twórców, a jednocześnie ukazują proces ich stopniowego niszczenia. W tym sensie przedstawiają obraz społeczeństwa postsowieckiego, które nie ma świadomości istnienia tego niezwykłego dziedzictwa.