British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś

CSW Zamek Ujazdowski
Warszawa

Do 15 listopada 2013

Damien Hirst, Z dala od stada, 1995 [©] Photographed by Prudence Cuming Associates, © Damien Hirst and Science Ltd. All rights reserved, DACS 2013
Punktem wyjścia wystawy jest niezwykły równoczesny rozkwit sztuki współczesnej w Wielkiej Brytanii i w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, zwykle utożsamiany z Young British Artists i polską sztuką krytyczną. Ich przedstawiciele poruszali podstawowe dla ludzi kwestie – życie i śmierć, seks i przemoc, etykę i politykę – wywołując w swoich krajach żywe dyskusje, również z udziałem mediów. Pozwoliło to przekształcić sztukę współczesną z zajęcia dla wtajemniczonych w dziedzinę kultury popularnej. Prezentację najważniejszych dzieł brytyjskiej i polskiej sztuki lat dziewięćdziesiątych uzupełniają dokonania młodego pokolenia artystów. Wśród prezentowanych kultowych już dzieł znajdują się m.in. Piramida zwierząt Katarzyny Kozyry, Lego. Obóz koncentracyjny Zbigniewa Libery, Away from the flock Damiena Hirsta czy performatywne Why I never became a dancer Tracey Emin.