Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej

Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa
od 30 marca do 4 czerwca 2017

Wystawa Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej wpisuje się w program obchodów 70-lecia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, najważniejszej powojennej instytucji zajmującej się zachowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa Żydów polskich. Jest pierwszą monograficzną prezentacją prac malarzy Samuela i Leona oraz ich młodszego brata Henryka, architekta. Samuel uważany był, obok Maurycego Gottlieba, za jednego z prekursorów „sztuki żydowskiej” w Polsce. Dorobek Leona i Henryka pozostawał do tej pory prawie zupełnie nieznany.

Prezentowany wybór obejmuje prace najlepsze, reprezentatywne dla braci Hirszenbergów, umieszczone we współcześnie zaaranżowanej przestrzeni. Twórczość każdego z braci jest ukazana na tle kolorów – niebieskiego, czerwonego i żółtego. Wystawa odwołuje się w ten sposób symbolicznie do Sali Neoplastycznej zaprojektowanej przez Władysława Strzemińskiego dla Muzeum Sztuki w Łodzi. Dzieła braci Hirszenbergów, mocno związanych z Łodzią, przedstawione są w ideowym dialogu, zarówno w odniesieniu do ich życia i twórczości, jak również w stosunku do osiągnięć, obchodzącej swoje stulecie, polskiej awangardy.

więcej >>