Bosch Bruegel Rubens Rembrandt. Arcydzieła Albertiny

(Bosch Bruegel Rubens Rembrandt. Meisterwerke der Albertina)
Albertina, Wiedeń
Do 30 czerwca 2013

Rembrandt van Rijn, "Słoń", 1637, węgiel © Albertina

W zbiorach graficznych Albertiny znajduje się światowej klasy kolekcja rysunków niderlandzkich, której zakres pozwala przedstawić niderlandzką sztukę rysunkową w całej jej różnorodności tematycznej, warsztatowej i stylistycznej. Na ekspozycji zaprezentowano znakomity wybór stu pięćdziesięciu dzieł, w tym większe grupy prac Hieronymusa Boscha, Pietera Bruegela Starszego, Maartena van Heemskercka, Hendricka Goltziusa, Rembrandta, Antona van Dycka i Petera Paula Rubensa.