Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii


Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii
Muzeum Narodowe, Kraków
Do 19 sierpnia 2012

Aleksander Rodczenko, Dziewczyna z leiką, 1934, odbitka autorska, zbiory Muzeum Moskiewskiego Domu Fotografii © A. Rodchenko Archive – W. Stepanova / Moscow House of Photography museum

"Eksperyment jest naszym obowiązkiem", twierdził Aleksander Rodczenko (1891-1956), jeden z najważniejszych artystów XX wieku, gwiazda rosyjskiej awangardy, klasyk nowoczesnej fotografii. Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z Muzeum Moskiewskim Domem Fotografii pokazuje pierwszą w Polsce wielką prezentację twórczości tego artysty. - Anonsują ekspozycję organizatorzy

Prezentacja ponad 300 prac czołowego przedstawiciela rosyjskiej awangardy i klasyka nowoczesnej fotografii. Zdjęcia, kolaże, fotomontaże i grafiki artysty doskonale oddają klimat lat 20. XX wieku, kiedy w parze szły eksperyment artystyczny i rewolucja społeczna.