Aleksander Gierymski (1850–1901). Życie i dzieło / Maksymilian Gierymski: Dzieła – inspiracje – recepcja

Muzeum Narodowe w Warszawie
Do 10 sierpnia 2014

Muzeum Narodowe w Krakowie
Od 25 kwietnia do 10 sierpnia 2014

Maksymilian Gierymski, Modlitwa Żydów w dzień sabatu, 1871 © Oblastni Galerie, Liberec


Projekt Bracia Gierymscy jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Narodowego w Warszawie i w Krakowie. W obu muzeach postanowiono przedstawić, o ile to możliwe, całą twórczość artystów poprzez ukazanie prac wypożyczonych zarówno ze zbiorów polskich, jak i zagranicznych. W Warszawie będzie można oglądać blisko 350 dzieł Aleksandra Gierymskiego z kilkunastu kolekcji muzealnych. Krakowska wystawa stanowi natomiast przegląd twórczości Maksymiliana – wcześnie zmarłego starszego brata Aleksandra – od obrazów powstałych u progu drogi artystycznej do ostatniego dzieła artysty. Obie wystawy uzupełniono o eksponaty ukazujące kontekst, w którym dzieła powstały.