Alchemia. Wielka sztuka (Alchemie. Die Große Kunst)

Kulturforum
Berlin
Do 23 lipca 2017

Źródło rtęci, Guler (Pahari), ok. 1770 © Sammlung L. Habighorst, Koblenz

Ekspozycja została podzielona na trzy części, które tropią rozmaite ślady związków sztuki i alchemii w artystycznych i rzemieślniczych praktykach oraz w kulturze wizualnej od starożytności do teraz: TWORZENIE poświęcone jest początkom alchemii i pokazuje wpływ technologii alchemicznych na praktykę artystyczną. STWÓRCA skupia się na samych alchemikach. Wreszcie STWORZENIE pokazuje rezultat Wielkiej Pracy – przemianę substancji w złoto i duchową przemianę adeptów alchemii. Zaprezentowano obrazy malarskie i miniatury, rysunki i grafiki, zwoje, rękopisy i książki laboratoryjne, fotografie i cyjanotypie, chemigramy i skanografy, rzeźby, instalacje i prace wideo, sztuczne klejnoty i tombak, kamionkę i porcelanę, szkło rubinowe i biżuterię, dzieła sztuki nowoczesnej i najnowszej.

więcej >>