Akademia Dziedzictwa - ostatnie dni naboru

Do połowy października trwa nabór do IX edycji Akademii Dziedzictwa, rocznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Program studiów adresowanych do pracowników instytucji kultury, służb ochrony zabytków oraz organizacji zajmujących się ochroną i promocją obiektów zabytkowych kładzie duży nacisk na zagadnienia praktyczne. W ramach programu, słuchacze wezmą udział w warsztatach terenowych poświęconych zarządzaniu obiektami dziedzictwa kulturowego oraz zarządzaniu w instytucjach kultury.
>> formularz zgłoszeniowy i program studiów

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:

Kultura i dziedzictwo
Prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem
Przemysły kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego
Zarządzanie instytucją, rachunkowość i finanse
Samorząd terytorialny, administracja publiczna, planowanie przestrzenne
Seminaria dyplomowe

Głównym adresatem studiów są pracownicy instytucji kultury, operatorzy turystyczni, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy, a także właściciele obiektów zabytkowych i inwestorzy. Osobom o humanistycznym profilu wykształcenia AD daje okazję do nabycia podstawowej wiedzy z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast ekonomistom, inżynierom czy inwestorom oferują możliwość poznania dużego zasobu naszego dziedzictwa.

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. Współpracują z nami m.in.: prof. Jerzy Hausner, prof. Bogusław Szmygin, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Rottermund, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus.

W pierwszym polskim rankingu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze Akademia Dziedzictwa znalazła się na drugim miejscu pośród jedenastu ocenianych programów. Klasyfikacji dokonał w roku 2007 Polski Portal Menedżerów Kultury, uwzględniając takie czynniki jak kadra, program nauczania i cena studiów.