3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Miasto

16-18 wrzesień 2015
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków

Miasto, jedno z najbardziej spektakularnych inwencji ludzkich i zwierciadło tworzonych przez nich cywilizacji, stanowi kompleksowy i trudny to objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą, jak powiedziała Jane Jacobs, skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących organiczną całość miasta. Z jednej strony generują problemy takie jak zmiana klimatu, przestępczość i nierówności społeczne, a drugiej tworzą kreatywne rozwiązania oraz dają nadzieje i marzenia licznym migrantom. Analiza miasta łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki. Takie interdyscyplinarne i innowacyjne podejście znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnej, trzeciej edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, której tematem przewodnim będzie „Miasto”.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupa Robocza ds. Dziedzictwa Kultury w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie oraz Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

W ramach konferencji Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wydarzenia otwarte dla publiczności:

16 września, godz. 17.00-19.00
Central European city and its identity – prof. Jacek Purchla (Międzynarodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Conservation 3.0 - Integrated conservation in the age of smart specialization strategies –prof. Christer Gustafsson (University of Uppsala)

18 września, godz. 18.00-19.30
Sesja Miasto do poprawki! O rewitalizacji w miastach.

Miasta Europy Środkowej przechodzą dynamiczną zmianę. Odbywające się w ostatnich latach konkursy na Europejską Stolicę Kultury w naszym regionie pokazały wielki potencjał miast w zakresie rozwoju przez kulturę, a kwestie rewitalizacji obszarów zdegradowanych przy pomocy kultury były ważnym elementem dokumentów aplikacyjnych. Dyskusja o aspektach rewitalizacji w miastach ma przede wszystkim pokazać różne doświadczenia w zakresie ożywiania obszarów zdegradowanych takich jak: budynki poprzemysłowe czy zaniedbane centra miast. W dyskusji goście ze słowackiej Ziliny, czeskiego Pilzna i Łodzi, która w ostatnich latach realizuje pilotażowy program rewitalizacji, będą mogli zaprezentować najważniejsze wnioski płynące z dotychczasowych działań. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest o tyle ważna, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 znajdą się środki na szerokie wsparcie projektów rewitalizacyjnych. Ponadto, obserwować można bardzo dużą aktywność obywatelską dotyczącą działań na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Ruchy miejskie, których aktywność w ostatnich latach wzrasta, są katalizatorem komunikacji pomiędzy władzą i obywatelami, a zatem włączają się również w procesy rewitalizacyjne. Nie chodzi przecież tylko o remont i modernizację substancji, równie ważne są potrzeby mieszkańców i zapewnienie im możliwości dalszego funkcjonowania w danym miejscu.

Paneliści: Marek Adamov (Słowacja), Tamás Fejérdy (Węgry), Jarosław Ogrodowski (Polska), Petr Šimon (Czechy),
Prowadzenie: Agata Wąsowska-Pawlik (Polska)

więcej >>