Sigrid Neubert. Fotografie: architektura i natura (Sigrid Neubert. Fotografien. Architektur und Natur)

Sigrid Neubert (ur. 1927) pracowała przez trzydzieści lat jako fotografka dla wielu czołowych biur architektonicznych. W trakcie swojej kariery wypracowała charakterystyczny styl, prezentujący strukturę i powierzchnię budynków w szczegółowy, wyraźnie kontrastujący sposób, dzięki któremu stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych fotografek architektury w Niemczech.  »

Wide_img281

Herito poleca

Thumb_img302

Żegota – ukryta pomoc

Wystawa poświęcona ludziom zaangażowanym w działalność konspiracyjnej krakowskiej Rady Pomocy Żydom, którzy na rozmaite sposoby pomagali Żydom ukrywającym się po tak zwanej stronie aryjskiej, a także uwięzionym w gettach i obozach koncentracyjnych. Prezentowana w oddziale MHK Fabryka Emalia Oskara Schindlera czasowa ekspozycja stanowi rozszerzenie wątków obecnych na wystawie stałej zatytułowanej Kraków – czas okupacji 1939–1945. »

Thumb_img294

W Ramach. Sztuka lat sześćdziesiątych na Węgrzech (1958–1968)

Ramach to pierwsza wystawa w  Węgierskiej Galerii Narodowej prezentująca szeroki obraz sztuki węgierskiej z lat 1958–1968. Duża część z pokazywanych tu 350 dzieł (obrazów, rzeźb, grafik i rysunków, książek, plakatów i sztuki użytkowej) nie jest eksponowana na stałych wystawach, a wiele z nich było niedostępnych dla szerszej publiczności przez kilka dekad.  »

Thumb_jajk.7d_011_001_jpg

Fotograf Bazovský

Sztuka Miloša Alexandra Bazovský’ego (1899–1968), jako jednego z ojców współczesnego malarstwa słowackiego, była pokazywana w wielu publikacjach i na wystawach.  Niemniej Bazovský po raz pierwszy prezentowany jest jako fotograf na monograficznej wystawie w Słowackiej Galerii Narodowej. Niektóre tematy i rozwiązania kompozycyjne występują zarówno w fotografiach, jak i w obrazach czy rysunkach artysty. Bazovský interesował się nie tylko tradycyjnymi tematami wiejskimi – w tym obszarze bywał bardziej surowym i reporterskim odpowiednikiem Karola Plicki. Koncentrował się też na różnorodności współczesnego stylu życia: na sporcie, turystyce, podróżowaniu. Często także portretował swoich przyjaciół. »

Thumb_1280px-birkenau_gate

Kłopotliwe dziedzictwo obozów zagłady

Premiera najnowszego „Herito” 6 lutego. Tym razem tematem numeru jest „dziedzictwo kłopotliwe” w Europie Środkowej. Już teraz publikujemy cztery fragmenty tekstu Piotra Pazińskiego poświęcone obozom zagłady na terenie Polski.  »

Thumb_obraz-_chryste-b_d_-naszym-go_ciem_-litografia-xixxx-w.

Wszystko osiąga się przez nadzieję…

Reformacja wywarła znaczny wpływ na dzieje Śląska. Wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach ukazuje rzeczywistość religijną, kulturową, polityczną i społeczną, podkreślając nie tylko obecność, ale przede wszystkim wkład śląskich ewangelików w rozwój niemal wszystkich dziedzin życia. Ekspozycja podejmuje dyskusję ze stereotypami narosłymi wokół ewangelików (ewangelik = Niemiec), przedstawia złożoność ruchu reformacyjnego, a jednocześnie zachęca widza do formułowania własnych pytań, refleksji i przemyśleń. »

Thumb_img302

Szczecińskie awangardy

Wystawa Szczecińskie awangardy gromadzi dzieła artystów współczesnych związanych z Wydziałem Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, przepracowujących idee klasycznej awangardy. Ramy pokazu stanowi lokalny kontekst – dzieje dwóch instytucji o mieszczańskim rodowodzie, muzeum i uczelni artystycznej. Ich pierwotna negacja oraz wynikająca z niej reforma stały u podstaw awangardowego projektu początku XX wieku. »