Mateusz Marczewski, Koliste jeziora Białorusi

W okolicach białoruskiego Połocka leży bez mała kilkadziesiąt akwenów wodnych o regularnym, okrągłym kształcie. To święte jeziora, otoczone mistyczną aurą miejsca kultu pogańskiego plemienia Krywiczów, które zajmowało te tereny we wczesnym średniowieczu. Koło symbolizowało dla nich zamknięty cykl wędrówki dusz, odrodzenia i wiecznego trwania, stąd też swoje świątynie zwykle organizowali na planie okręgu.  »

Wide_img803

Herito poleca

Thumb_img283

Carl Lohse. Ekspresjonista

Kariera Carla Lohsego była doprawdy błyskawiczna. Pochodzący z Hamburga Carl Lohse (1895–1965) był jednym z pionierów sztuki modernistycznej – stworzył wybitne dzieła i powszechnie doceniano jego potencjał, malarz zrezygnował jednak z kariery artystycznej i został konduktorem tramwajowym. Jego wczesne prace można będzie zobaczyć w Albertinum w ramach wystawy przygotowanej wspólnie z hamburskim Ernst-Barlach‑Haus. Po raz pierwszy połączono najważniejsze prace artysty z prywatnych i państwowych kolekcji wschodnich i zachodnich Niemiec. »

Thumb_img285

Péter Korniss. Ciągła pamięć (Korniss Péter. Folyamatos emlékezet)

Péter Korniss jest jednym z największych mistrzów współczesnej fotografii węgierskiej, uhonorowanym Nagrodą Artysty Narodowego, Nagrodą Kossutha oraz Nagrodą Pulitzera. W swych pracach skupia się na dokumentowaniu zanikającego sposobu życia chłopów na Węgrzech i w Transylwanii. Fotografie prezentowane na wystawie w Węgierskiej Galerii Narodowej, zatytułowanej Kontynuacja wspomnień, pokazują najważniejsze aspekty jego kariery. »

Thumb_img293

Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm

24 czerwca 1937 roku to zwyczajny dzień, kiedy nie wydarzyło się nic wyjątkowego w historii Lwowa. Jednak właśnie w codzienności najlepiej widać wyjątkowość miasta i jego miejsca na mapie nowoczesności w XX wieku. Wystawa jest obszerną prezentacją osiągnięć lwowskich architektów na tle innych dziedzin życia kulturalnego w mieście. Opracowana na podstawie kolekcji publicznych i prywatnych z  Polski i Ukrainy jest wielowymiarowym portretem modernistycznego miasta i podkreśla rolę Lwowa jako centrum nowoczesności w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. »

Thumb_img799

Ziemowit Szczerek, Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową

Międzymorze Ziemowita Szczerka jest symptomem i zarazem diagnozą wyczerpania języka nacjonalizmu. Opisując sytuację polityczną i nastroje społeczne w Europie Środkowej, autor wykorzystuje dokładnie te same kategorie, które identyfikuje jako źródło problemów i wobec których usiłuje się dystansować. Obserwacja porażki tego przedsięwzięcia – przypominającego pomysł barona Münchhausena, by samemu wyciągnąć się za włosy z bagna – staje się paradoksalnie największą korzyścią płynącą z lektury tej książki.  »

Thumb_img280

Jeanne Mammen. Obserwatorka: Retrospektywa (1910–1975)

Jeanne Mammen (1890–1976) zyskała międzynarodową sławę jako kronikarka życia w Berlinie lat dwudziestych. Jej akwarele i rysunki miały znaczący wkład w sztukę miejską tej lśniącej dekady, pełnej ogromnych różnic społecznych. Jednak Jeanne Mammen zostawiła dla potomności znacznie więcej – siedem dekad twórczości, obrazy i rysunki pełne interludiów będących graficznym wyrażeniem politycznych i artystycznych przewrotów XX wieku. »

Thumb_kultura_w_danych_fb

Co dane mówią o kulturze?

Jak skutecznie promować wydarzenia w kulturze nadmiaru? W przeciwieństwie do przedstawicieli świata biznesu, instytucje kultury i organizatorzy wydarzeń w swoich działaniach i przy podejmowaniu decyzji rzadko korzystają z danych. Czego moglibyśmy się dzięki nim dowiedzieć o uczestnikach wydarzeń? »