W Ramach. Sztuka lat sześćdziesiątych na Węgrzech (1958–1968)

Ramach to pierwsza wystawa w  Węgierskiej Galerii Narodowej prezentująca szeroki obraz sztuki węgierskiej z lat 1958–1968. Duża część z pokazywanych tu 350 dzieł (obrazów, rzeźb, grafik i rysunków, książek, plakatów i sztuki użytkowej) nie jest eksponowana na stałych wystawach, a wiele z nich było niedostępnych dla szerszej publiczności przez kilka dekad.  »

Wide_img294

Herito poleca

Thumb_jajk.7d_011_001_jpg

Fotograf Bazovský

Sztuka Miloša Alexandra Bazovský’ego (1899–1968), jako jednego z ojców współczesnego malarstwa słowackiego, była pokazywana w wielu publikacjach i na wystawach.  Niemniej Bazovský po raz pierwszy prezentowany jest jako fotograf na monograficznej wystawie w Słowackiej Galerii Narodowej. Niektóre tematy i rozwiązania kompozycyjne występują zarówno w fotografiach, jak i w obrazach czy rysunkach artysty. Bazovský interesował się nie tylko tradycyjnymi tematami wiejskimi – w tym obszarze bywał bardziej surowym i reporterskim odpowiednikiem Karola Plicki. Koncentrował się też na różnorodności współczesnego stylu życia: na sporcie, turystyce, podróżowaniu. Często także portretował swoich przyjaciół. »

Thumb_1280px-birkenau_gate

Kłopotliwe dziedzictwo obozów zagłady

Premiera najnowszego „Herito” 6 lutego. Tym razem tematem numeru jest „dziedzictwo kłopotliwe” w Europie Środkowej. Już teraz publikujemy cztery fragmenty tekstu Piotra Pazińskiego poświęcone obozom zagłady na terenie Polski.  »

Thumb_obraz-_chryste-b_d_-naszym-go_ciem_-litografia-xixxx-w.

Wszystko osiąga się przez nadzieję…

Reformacja wywarła znaczny wpływ na dzieje Śląska. Wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach ukazuje rzeczywistość religijną, kulturową, polityczną i społeczną, podkreślając nie tylko obecność, ale przede wszystkim wkład śląskich ewangelików w rozwój niemal wszystkich dziedzin życia. Ekspozycja podejmuje dyskusję ze stereotypami narosłymi wokół ewangelików (ewangelik = Niemiec), przedstawia złożoność ruchu reformacyjnego, a jednocześnie zachęca widza do formułowania własnych pytań, refleksji i przemyśleń. »

Thumb_img302

Szczecińskie awangardy

Wystawa Szczecińskie awangardy gromadzi dzieła artystów współczesnych związanych z Wydziałem Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, przepracowujących idee klasycznej awangardy. Ramy pokazu stanowi lokalny kontekst – dzieje dwóch instytucji o mieszczańskim rodowodzie, muzeum i uczelni artystycznej. Ich pierwotna negacja oraz wynikająca z niej reforma stały u podstaw awangardowego projektu początku XX wieku. »

Thumb_img300

Wyspiański

Wystawa prezentująca pełną kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego (1869–1907) zgromadzonych w MNK. Liczący blisko 900 pozycji inwentarzowych zbiór prac tego artysty, jednego z najwybitniejszych polskich twórców – malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru, posiada bezprecedensową wartość artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i za granicą.

 »

Thumb_img803

Mateusz Marczewski, Koliste jeziora Białorusi

W okolicach białoruskiego Połocka leży bez mała kilkadziesiąt akwenów wodnych o regularnym, okrągłym kształcie. To święte jeziora, otoczone mistyczną aurą miejsca kultu pogańskiego plemienia Krywiczów, które zajmowało te tereny we wczesnym średniowieczu. Koło symbolizowało dla nich zamknięty cykl wędrówki dusz, odrodzenia i wiecznego trwania, stąd też swoje świątynie zwykle organizowali na planie okręgu.  »