Josef Šíma: Droga do Le Grand Jeu (Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře)

Upadek Monarchii Habsburskiej i powstanie niepodległej Czechosłowacji odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się międzynarodowych kontaktów czeskiej awangardy. Jakkolwiek większość europejskich środowisk międzywojennej awangardy miała niewielki kontakt z czeskimi artystami, to akurat komunikacja między awangardą czeską a francuską była dość rozwinięta. W dużej mierze była to zasługa Josefa Šímy.  »

Wide_imagegen

Herito poleca

Thumb_z24170550v_heinrich-hoerle

Wielka wojna

Czy nowoczesność, której sprzeczności kumulują się w wojnie, jest w sposób nieunikniony destrukcyjna? Wystawa nie daje rozstrzygającej odpowiedzi na to pytanie, lecz prezentując pierwszą wojnę światową jako zderzenie różnych, często sprzecznych sił, interesów i idei – raz modernizacyjnych, innym razem tradycyjnych – ma za zadanie stworzyć przestrzeń, w której ono wybrzmiewa, a przede wszystkim otworzyć pole do refleksji nad naturą nowoczesności zmienionej przez wojnę.  »

Thumb_csm_9_polsterstuhl_geldernegmont_881c892ea0

Przeciwko niewidzialności. Designerki w Niemieckich Warsztatach Hellerau od 1898 do 1938 roku

Wraz z założeniem Niemieckich Warsztatów Hellerau w 1898 roku Drezno stało się ważnym ośrodkiem Arts and Crafts Movement. Otwarcie się Warsztatów na kobiety na początku XX wieku było praktycznie nieznane aż do dziś. Dzięki zaangażowaniu Karla Schmidta (1873–1948) w czasie ruchu reformatorskiego wiele kobiet otrzymywało zlecenia projektów zaraz po założeniu firmy, produkty powstawały pod ich nazwiskami. 

 »

Thumb_chuck-fishman-re-generation-wystawa-fotografii-chucka-fishmana-_ydowskie-muzeum-galicja-krak_w-moj_esz-lekker-cmentarz-_ydowski-__d_

„Re‑Generation. Życie żydowskie w Polsce”. Wystawa fotografii Chucka Fishmana

Wystawa unikalnych fotografii wybitnego amerykańskiego fotografa Chucka Fishmana, dokumentujących życie społeczności żydowskiej w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz współcześnie. Fotografie Fishmana miały stanowić ilustrację ostatniego rozdziału historii polskich Żydów. Fishman utrwalał pamięć o społeczności, która – był o tym przekonany – na jego oczach znikała. Pracował głównie w dużych miastach, w dawnych ważnych żydowskich ośrodkach, gdzie wciąż tliło się żydowskie życie.

 »

Thumb_thumb_264245_600x350_0_0_crop

Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym

Tychy to miasto wyjątkowe – powstałe według spójnej koncepcji w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat. Z perspektywy władz w nowo kreowanej rzeczywistości dla kościoła nie było miejsca, co zasadniczo stało w sprzeczności z potrzebami formującej się społeczności. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci niewielkie wspólnoty cementowane przez energicznych duchownych osiągały swe cele mimo licznych przeszkód, skutecznie wykorzystując wszelkie momenty wahań politycznych.  »

Thumb_857081

Wolność. Sztuka Novembergruppe 1918–1935

Demokracja i różnorodność. Powstałe w listopadzie 1918 roku podczas rewolucji w Berlinie stowarzyszenie artystów znanych jako Novembergruppe szybko stało się wpływowym i innowacyjnym graczem w świecie sztuki i na arenie publicznej Republiki Weimarskiej. Dzięki pluralistycznej filozofii stowarzyszenie było otwarte na każdy styl w sztukach wizualnych, ale także na architektów, pisarzy, kompozytorów i filmowców; stało się platformą wolności, demokracji i różnorodności.  »

Thumb_image_gallery

Erwin Wurm

Erwin Wurm od dawna zalicza się do światowych gwiazd sztuki współczesnej. Jego rysunki o wielkiej różnorodności tematycznej i technicznej są przedmiotem wystawy w muzeum Albertina. Wurm rysuje prawie każdego dnia: jego prace przedstawiają refleksje i komentarze na temat świata i służą do rejestrowania pomysłów artysty, obejmując w ten sposób cały jego twórczy kosmos. »