Wszystko osiąga się przez nadzieję…

Reformacja wywarła znaczny wpływ na dzieje Śląska. Wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach ukazuje rzeczywistość religijną, kulturową, polityczną i społeczną, podkreślając nie tylko obecność, ale przede wszystkim wkład śląskich ewangelików w rozwój niemal wszystkich dziedzin życia. Ekspozycja podejmuje dyskusję ze stereotypami narosłymi wokół ewangelików (ewangelik = Niemiec), przedstawia złożoność ruchu reformacyjnego, a jednocześnie zachęca widza do formułowania własnych pytań, refleksji i przemyśleń. »

Wide_obraz-_chryste-b_d_-naszym-go_ciem_-litografia-xixxx-w.

Herito poleca

Thumb_img302

Szczecińskie awangardy

Wystawa Szczecińskie awangardy gromadzi dzieła artystów współczesnych związanych z Wydziałem Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, przepracowujących idee klasycznej awangardy. Ramy pokazu stanowi lokalny kontekst – dzieje dwóch instytucji o mieszczańskim rodowodzie, muzeum i uczelni artystycznej. Ich pierwotna negacja oraz wynikająca z niej reforma stały u podstaw awangardowego projektu początku XX wieku. »

Thumb_img300

Wyspiański

Wystawa prezentująca pełną kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego (1869–1907) zgromadzonych w MNK. Liczący blisko 900 pozycji inwentarzowych zbiór prac tego artysty, jednego z najwybitniejszych polskich twórców – malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru, posiada bezprecedensową wartość artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i za granicą.

 »

Thumb_img803

Mateusz Marczewski, Koliste jeziora Białorusi

W okolicach białoruskiego Połocka leży bez mała kilkadziesiąt akwenów wodnych o regularnym, okrągłym kształcie. To święte jeziora, otoczone mistyczną aurą miejsca kultu pogańskiego plemienia Krywiczów, które zajmowało te tereny we wczesnym średniowieczu. Koło symbolizowało dla nich zamknięty cykl wędrówki dusz, odrodzenia i wiecznego trwania, stąd też swoje świątynie zwykle organizowali na planie okręgu.  »

Thumb_img283

Carl Lohse. Ekspresjonista

Kariera Carla Lohsego była doprawdy błyskawiczna. Pochodzący z Hamburga Carl Lohse (1895–1965) był jednym z pionierów sztuki modernistycznej – stworzył wybitne dzieła i powszechnie doceniano jego potencjał, malarz zrezygnował jednak z kariery artystycznej i został konduktorem tramwajowym. Jego wczesne prace można będzie zobaczyć w Albertinum w ramach wystawy przygotowanej wspólnie z hamburskim Ernst-Barlach‑Haus. Po raz pierwszy połączono najważniejsze prace artysty z prywatnych i państwowych kolekcji wschodnich i zachodnich Niemiec. »

Thumb_img285

Péter Korniss. Ciągła pamięć (Korniss Péter. Folyamatos emlékezet)

Péter Korniss jest jednym z największych mistrzów współczesnej fotografii węgierskiej, uhonorowanym Nagrodą Artysty Narodowego, Nagrodą Kossutha oraz Nagrodą Pulitzera. W swych pracach skupia się na dokumentowaniu zanikającego sposobu życia chłopów na Węgrzech i w Transylwanii. Fotografie prezentowane na wystawie w Węgierskiej Galerii Narodowej, zatytułowanej Kontynuacja wspomnień, pokazują najważniejsze aspekty jego kariery. »

Thumb_img293

Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm

24 czerwca 1937 roku to zwyczajny dzień, kiedy nie wydarzyło się nic wyjątkowego w historii Lwowa. Jednak właśnie w codzienności najlepiej widać wyjątkowość miasta i jego miejsca na mapie nowoczesności w XX wieku. Wystawa jest obszerną prezentacją osiągnięć lwowskich architektów na tle innych dziedzin życia kulturalnego w mieście. Opracowana na podstawie kolekcji publicznych i prywatnych z  Polski i Ukrainy jest wielowymiarowym portretem modernistycznego miasta i podkreśla rolę Lwowa jako centrum nowoczesności w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. »