Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928

Czy środkowoeuropejska awangarda była zawsze „przednią strażą”, czy też pozostawała w tyle tendencji dyktowanych przez Paryż, Berlin czy Nowy Jork? Czego dowiemy się o ruchu awangardowym, gdy porzucimy narracje budowane przez narodowe historie sztuki? Wystawa Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908-1928 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie to rozpisana na rozdziały opowieść o nowej sztuce w regionie, szczególnie doświadczonym tragiczną historią początku XX wieku. »

Wide_czas_przelomu_wydarzenie_fb_1200x625

Herito poleca

Thumb_z24170550v_heinrich-hoerle

Wielka wojna

Czy nowoczesność, której sprzeczności kumulują się w wojnie, jest w sposób nieunikniony destrukcyjna? Wystawa nie daje rozstrzygającej odpowiedzi na to pytanie, lecz prezentując pierwszą wojnę światową jako zderzenie różnych, często sprzecznych sił, interesów i idei – raz modernizacyjnych, innym razem tradycyjnych – ma za zadanie stworzyć przestrzeń, w której ono wybrzmiewa, a przede wszystkim otworzyć pole do refleksji nad naturą nowoczesności zmienionej przez wojnę.  »

Thumb_chuck-fishman-re-generation-wystawa-fotografii-chucka-fishmana-_ydowskie-muzeum-galicja-krak_w-moj_esz-lekker-cmentarz-_ydowski-__d_

„Re‑Generation. Życie żydowskie w Polsce”. Wystawa fotografii Chucka Fishmana

Wystawa unikalnych fotografii wybitnego amerykańskiego fotografa Chucka Fishmana, dokumentujących życie społeczności żydowskiej w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku oraz współcześnie. Fotografie Fishmana miały stanowić ilustrację ostatniego rozdziału historii polskich Żydów. Fishman utrwalał pamięć o społeczności, która – był o tym przekonany – na jego oczach znikała. Pracował głównie w dużych miastach, w dawnych ważnych żydowskich ośrodkach, gdzie wciąż tliło się żydowskie życie.

 »

Thumb_thumb_264245_600x350_0_0_crop

Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym

Tychy to miasto wyjątkowe – powstałe według spójnej koncepcji w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat. Z perspektywy władz w nowo kreowanej rzeczywistości dla kościoła nie było miejsca, co zasadniczo stało w sprzeczności z potrzebami formującej się społeczności. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci niewielkie wspólnoty cementowane przez energicznych duchownych osiągały swe cele mimo licznych przeszkód, skutecznie wykorzystując wszelkie momenty wahań politycznych.  »

Thumb_01_endless_house_front_friedrich_kiesler

Friedrich Kiesler. Niekończący się dom (Friedrich Kiesler. Endless House)

W styczniu 2017 roku kolekcjonerzy Gertraud i Dieter Bogner wręczyli szczególny prezent muzeum mumok – około trzydziestu dzieł austriacko‑amerykańskiego architekta, artysty, scenografa, projektanta i teoretyka Friedricha Kieslera. Jedno z głównych dzieł Kieslera, Endless House (1950), będzie stale pokazywane w mumok‑u wraz z wieloma innymi pracami. »

Thumb_fb_niepodlegla

Architektura niepodległości w Europie Środkowej

Zakończenie I wojny światowej wielu narodom Europy Środkowej przyniosło wolność, dla innych zaś oznaczało głębokie zmiany dotychczasowych ram życia politycznego i gospodarczego. Zniszczenia wojenne, przesunięcia granic oraz zderzenie z nowymi realiami politycznymi odcisnęły piętno na rozwoju kultury oraz kształcie architektury tej części kontynentu w kolejnych dekadach. »

Thumb_frida-zpz2-2

Frida Kahlo: arcydzieła z Museo Dolores Olmedo (Frida Kahlo: remekművek a mexikóvárosi Museo Dolores olmedóból)

W Budapeszcie zostanie zaprezentowanych ponad 30 obrazów i innych prac Fridy Kahlo. Wybrane dzieła – nie tylko znane autoportrety, lecz także obrazy i portrety inspirowane wydarzeniami z życia artystki, pierwsze płótno namalowane w 1927 roku, symbolistyczne prace, rysunki, a nawet fotografie – oferują widzom wgląd w wewnętrzny świat Fridy Kahlo, ukazując mityczną rzeczywistość, której doświadczyła i którą odtwarzała. »